Тестування та забезпечення якості

Міратех вже понад два десятиліття надає послуги з тестування та забезпечення якості ПЗ. Накопичений досвід дозволяє нам надавати консалтингові послуги з побудови ефективних процесів тестування іншим компаніям.

Міратех надає повний комплекс послуг з тестування та контролю якості ПЗ

• консалтингові послуги з побудови процесів тестування та забезпечення якості в організаціях будь-якого масштабу
• надання команди або посилення команди приймального тестування замовника
• аутсорсинг послуг тестування та забезпечення якості
• аутсорсинг фахівців в галузі тестування ПЗ

В рамках подібних проектів Міратех виконує наступні завдання

• дослідження наявних процесів тестування і забезпечення якості
• формування пропозицій щодо побудови, зміни та вдосконалення процесів
• сприяння при впровадженні змін
• оцінка ефективності внесених змін, виправлення пропонованих дій на підставі оцінки

 

Для великих замовників Міратех розробляє стратегії приймального тестування, які дозволяють якісно та з найменшими витратами проводити тестування систем, що створюються або впроваджуються для наших замовників третіми компаніями. Міратех посилює команду приймального тестування замовника та здійснює незалежний аудит систем згідно з узгодженої стратегією приймальних випробувань, а також, у разі потреби, і процесів тестування постачальника, формує висновок про якість програмного продукту та його відповідність поставленим вимогам. Такі заходи сприяють зниженню ризиків, які пов'язані з придбанням і впровадженням нових дорогих систем.

Послуги Міратех в області тестування та забезпечення якості покривають повний цикл тестування програмних продуктів.

Підходи Міратех до тестування систем дозволяють не тільки виявляти наявні дефекти програмного продукту, а й зменшувати число дефектів в наступних версіях завдяки систематизації підходу до тестування в організації замовника.

Даний підхід містить у собі:
• документальний супровід тестування
• розробку сценаріїв автоматичного тестування
• організацію процесу та проведення тестування
• перевірку та контроль відповідності функціональним і технічним вимогам
• аналіз архітектури та програмного коду

Види тестування, що виконуються:
• покомпонентне тестування
• інтеграційне тестування
• системне тестування
• функціональне тестування як продуктів, що знаходяться на стадії розробки, так і готових до запуску в промислову експлуатацію
• повторне тестування
• регресійне тестування
• приймальне тестування
• всі види нефункціонального тестування:
• тестування навантаження
• тестування продуктивності баз даних
• тестування відмовостійкості
• перевірки зручності використання
• статичне тестування (перевірка вимог, архітектури, коду)
• бекенд тестування

Навантажувальне тестування

Проведення навантажувального тестування програмних засобів, необхідних для ухвалення рішення з оптимізації інформаційних систем та ефективного використання фінансових ресурсів.

Тестування навантаження містить у собі:
• аналіз навантаження системи
• розробку засобів моделювання навантаження
• проведення серії випробувань і складання звітів з описом результатів тестування та рекомендаціями щодо покращення продуктивності системи, модернізації обладнання

Платформи

• iOS и Android
• Windows, Linux, Mac, UNIX (HP, Sun)
• .NET, XML / XSL, COM / DCOM, JSP, EJB, Web Services, J2EE / CORBA, PHP
• Object / Transaction Oriented, Mainframe
• клієнт-сервер, розподілені хмарні рішення
• Oracle Database, Microsoft SQL Server, MySQL, Pervasive PSQL, IBM DB2

Засоби тестування

Rational Test Suite HP LoadRunner J2EE .Net
Jython Pyton Selenium IDE/Web Driver/Grid Sikuli
Cucumber Nunit Junit Apache Jmeter
Microsoft Team Foundation Server Miratech service utilities Miratech made BDD test frameworks Mercury
AWS cloud Docker
За потреби в швидкому розширенні штату, як, наприклад, у випадку одночасного тестування декількох релізів програмного продукту, зручним рішенням є тимчасове розширення ресурсів компанії зовнішніми фахівцями. Міратех надає послуги з надання фахівців-тестувальників для роботи безпосередньо в офісі замовника.

Підхід компанії до тестування та забезпечення якості передбачає тісну інтеграцію команди Міратех до виробничого процесу замовника – від підготовки вимог до ПЗ і до приймального тестування.

Система управління якістю компанії Міратех базується на Waterfall та Agile (Scrum, Kanban) і сертифікована за стандартами ISO 9001, ISO 27001 та Software CMM.

Ви готові до успіху?

Зв'яжіться з нами

Ви готові до успіху?